máy đo nhiệt độ máy đo độ ồn máy đo ánh sáng áo sơ mi công sở áo sơ mi nữ đẹp áo sơ mi nữ hàn quốc chân váy đẹp đầm công sở đẹp váy công sở đẹp đầm dự tiệc áo khoác phao nữ áo khoác phao nữ áo khoác dạ dáng dài áo khoác dạ dáng ngắn
Home XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN Thông tin về công tác chính quyền Đánh giá, phân loại công chức cấp xã năm 2012
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
Tin xây dựng chính quyền

TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2012 

Thực hiện Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn, Để có cơ sở đánh giá, phân loại công chức xã, thị trấn năm 2012 theo quy định, UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn tiến hành đánh giá, phân loại công chức cấp xã theo các nội dung cụ thể như sau:

 

            1. Đối tượng:

            Các chức danh công chức tại Khoản 3, Điều 61, Luật cán bộ, công chức năm 2008, gồm: Trưởng Công an (đối với xã), Chỉ huy trưởng Quân sự, Văn phòng - thống kê, Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với thị trấn), Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã), Tài chính - kế toán, Tư pháp - hộ tịch và Văn hóa - xã hội.

            2. Nội dung đánh giá công chức:

            Thực hiện đánh giá công chức theo các nội dung sau:

            a. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

            b. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;

            c. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

            d. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ;

            đ. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;

            e. Thái độ phục vụ nhân dân.

            3. Tổ chức đánh giá công chức:

            UBND xã, thị trấn tổ chức họp đánh giá, phân loại công chức:

            - Đánh giá, phân loại đối với từng công chức theo Mẫu số 1.

            - Tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại công chức theo Mẫu số 2.

(Trình tự, thủ tục đánh giá công chức theo quy định tại Mục 5)

            4. Về phân loại công chức:

            Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được phân loại theo các mức sau:

            a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

            b. Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

            c. Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực

            d. Không hoàn thành nhiệm vụ.

            5. Về trình tự, thủ tục đánh giá công chức:

            * Đối với các công chức: Văn phòng - thống kê, Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với thị trấn), Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã), Tài chính - kế toán, Tư pháp - hộ tịch và Văn hóa - xã hội:

            a. Công chức tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao;

            b. Chủ tịch UBND cấp xã nhận xét về kết quả tự đánh giá của công chức, đánh giá ưu, nhược điểm của công chức trong công tác;

            c. Tập thể công chức của UBND cấp xã họp tham gia góp ý kiến. Ý kiến  được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp;

            d. Chủ tịch UBND cấp xã kết luận và quyết định xếp loại công chức tại cuộc họp đánh giá công chức.

            * Đối với công chức: Chỉ huy trưởng Quân sự, Trưởng Công an:

            a. Công chức tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao và tự nhận xét ưu, nhược điểm trong công tác;

            b. Tập thể Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, Công an xã và công chức của UBND xã, thị trấn tham gia ý kiến. Ý kiến được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp;

            c. Chủ tịch UBND cấp xã đánh giá, quyết định xếp loại công chức và thông báo đến công chức sau khi tham khảo ý kiến góp ý bằng văn bản của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện (đối với công chức Chỉ huy trưởng Quân sự), Trưởng Công an huyện (đối với công chức Trưởng Công an).

            6. Một số lưu ý:

            - Kết quả đánh giá, phân loại công chức (gồm: các phiếu đánh giá theo Mẫu số 1, biểu tổng hợp kết quả đánh giá theo Mẫu số 2 và Biên bản họp đánh giá, phân loại công chức) được lưu vào hồ sơ công chức tại cấp xã; đồng thời gửi về phòng Nội vụ để theo dõi, tổng hợp.

            - File điện tử nội dung công văn và các biểu mẫu được gửi qua địa chỉ Email các xã, thi trấn, đề nghị truy cập để sử dụng.

            UBND huyện đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện đánh giá công chức theo nội dung hướng dẫn trên đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) trước ngày 15/12/2012./.

 Tải Công văn, Mẫu số 1, Mẫu số 2 

 

LIÊN KẾT NHANH

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lịch

Văn bản mới

CHUYÊN ĐỀ

 

  

 

 


Liên kết website

Lược truy cập

Đang on line

Hiện có 13 khách Trực tuyến


 
cong ty thiet ke web may đồng phục học phát âm tiếng anh học thiết kế web bán thùng container thay man hinh iphone Căn hộ Green Valley thi cong phong karaoke